Cooling Break

สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในอดีตไม่ว่าจะเป็นนการแข่งขันในระดับไหนก็ตามในการพักเบรคนั้นจะไม่มีแต่เนื่องในการแข่งขันทุกวันนี้อุณหภูมิของโลกเราเริ่มจะไม่คงที่เช่น หนาวจัด ร้อนจัด ดังนั้นการพักเบรคในระหว่างการแข่งขันจึงเริ่มนำมาใช้กับการแข่งขันฟุตบอลกันเกิดขึ้น

          ปัจจุบันการนำ Cooling Break เข้ามาใช้ในการแข่งขันฟุตบอลนั้นเนื่องจากมีความเป็นห่วงสุขภาพเกี่ยวกับอุณหภูมิในร่างการของนักเตะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันในอุณภูมิที่มีความร้อนจัดหรือหนาวจัด อาจจะทำให้ตัวนักเตะเองมีอุณหภูมิในร่างการที่เพิ่มสูงขึ้นหรือต่ำลง อาจจะทำให้เกิดอาการช็อค หมดสติ หรืออาจถึงตายได้ ดังนั้นการใช้ Cooling Break เข้ามาใช้ย่อมมีผลดีและสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุการไม่คาดฝันในลักษณะดังกล่าวได้

          สำหรับการพักเบรกใน Cooling Break นั้น เมื่อผู้ควบคุมการแข่งขันวัดอุณหภูมิในสนามสูงเกิน 32 องศา กรรมการสามารถเป่าหยุดเกมการแข่งขันให้พักได้เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที ในแต่ละครึ่ง ในการหยุดครั้งหนึ่งนั้นจะใช้เวลา ไม่เกิน 3 – 5 นาที และจะไม่หยุดหรือทดเวลาที่ได้เบรกไป หวังว่าบทความนี้จะให้ความรู้แก่ผู้อ่าน เว็บ บอล พอสมควร

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *